Välkommen till GENTAB i Jönköping AB!

Vi är ett entreprenadföretag som utför alla typer av gräv- och schaktarbeten, så som kabel- och bredbandsgrävning dräneringar och avloppsarbeten.

Vårt företag består av erfarna specialister, med många år i branschen.  

Så om du behöver få ett arbete utfört, slå oss en signal!

Nyheter


Tillbaka till översikten

2015-05-17

Vindkraftprojekt i Pauliström

1 juni 2015 startar vi upp grävarbete för kabelschakt och elkabelförläggning till en vindkraftpark som ska byggas vid Pauliström, Småland. Beställare: Infratek.Tillbaka till översikten